Čo je zlato učiteľov? Teachersgold

Talent a schopnosti študentov

Digitálna platforma pre lepšie vzdelávanie

Učiť sa môže byť zábava, že nie? Vyskúšajte našu novú platformu pre inovatívne učenie. Zistíte čo vás baví. Vyskúšate naše súťaže a objavíte, čo by ste chceli robiť ako vaše živobytie. Budete riešiť zadania z reálneho života a skontaktujete sa s expertami vo vašej oblasti. Zaujímajú nás vaše skilly (a firmy tiež). Tak sa ukážte :)

Kreatívne priestory

Pridajte sa do kreatívnych priestorov alebo si vytvorte svoj vlastný priestor.

Súťaže

Zúčastnite sa našich súťaží. Individuálne, skupinové, hackathony, rôzne druhy súťaží zručností a vedomostí.

Reálne zadania

Riešte reálne zadania od firiem, ktoré naozaj potrebujú vyriešiť v praxi.

Odmena

Získajte odmenu za vaše snaženie.

Nájdite sa

Zistite v čom ste dobrí, čo vás baví a čo chcete robiť v živote.

Znalosti podľa trhu

Aby ste neštudovali pre diplom, ale pre schopnosti, ktoré raz niekto štedro ocení.

Web Design Page Template

Spolupráca

Každý má svoje vlastné top činnosti a spolu vytvárame fungujúce tímy.

Web Page Design Template

Súťaživosť

Je potrebné sa odlíšiť od ostatných a vedieť, v čom vynikám.

Web Page Design Theme

Sebarealizácia

Takto nachádzame a rozvíjame naplno potenciál v nás.

T

Naša vízia

Dať priestor kreativite a rozvoju talentu. Každý má právo na rozvoj svojich schopností bez ohľadu na ekonomické podmienky.

Web Design Template

Solutions For Your Business

Príbeh Teachersgoldu

Kedy sme začali?
Pôvodná myšlienka projektu vznikla vo februári 2018. Prvotným impulzom z mojej strany bolo sledovanie udalostí okolo školstva. Veľmi citlivo som vnímal príbeh

Ota Žarnaya

ktorý upozornil na machinácie vo financovaní na svojej škole a bol za to vyhodený z práce.
Ďalej som postrehol kauzu riaditeľky

ZŠ Sibírska v Prešove

(moja ZŠ), ktorá mala nútiť učiteľov k vyplácaniu desiatka na svoj účet. Ďalej vidím aj aktivity frustrovaných učiteľov, ktorí sa uchyľujú k extrémizmu, čo je veľmi neštastné riešenie problému.
Vlastná realizácia projektu odštartovala v marci 2019, keď som sa zúčastnil na 6-mesačnom školení – CAS Blockchain. Teoretický vývoj prebiehal formou diskusií a workshopov s kolegami účastníkmi na školení.
Autor: Stanislav Barej

Programovanie

 • C++

 • Java

 • Swift

 • Python

 • Pascal

Výskum

 • Vývoj

 • Dizajn

 • Architektúra

 • Užívatelia

 • Dáta

Vývoj

 • Materiály

 • Technológie

 • Anatómia

 • Dizajn

 • Elektronika

Fázy

 • Výskum

 • Diagramy

 • Prototyp

 • Testing

 • Nasadenie

Radi privítame
najmä

Firmy

Učiteľov

Študentov

Mentorov

Page Web Design Template
Web Site Design Template

Študenti

Zabavte sa a hrajte pri súťažiach
Zistite, čo vás baví a kde chcete napredovať
Riešte firemné zadania z reálneho života
Naučte sa to, čo chce trh
Nasledujte živých expertov ako vaše vzory
Pridajte sa do digitálnych akadémií
Sledujte kariérne príbehy
Dosiahnite reálne ciele. Realizujte tvoje nápady. Žiadna nuda.
Keď ťa niečo baví, tak pôjdeš na 100% vždy!

Učitelia

Zistite, čo baví vašich študentov podľa profilu
Nominujte študentov na súťaže a získajte odmenu za umiesntenie
Získajte podiel na odmene z firemného zadania pre študentov
Vyučujte podľa trhových požiadaviek
Spolupracujte s expertami a mentormi na projektoch so svojími študentami
Spolupracujte ako experti v digitálnych akadémiách
Prezentujte živé kariérne príbehy
Sledujte ako vaši študenti dosahujú hmatateľné ciele
Buďte manažérmi vzdelávania pre budúcnosť!

Mobirise Web Page Design Template
Web Site Design Template

Firmy

Buďte spolčensky zodpovednou firmou
Vytvorte alebo buďte sponzorom pre súťaže
Získajte riešenia na Vaše zadania priamo z reálneho biznisu od študentov
Spolupracujte s učiteľmi a študentami na projektoch
Prezentujte svoje aktivity
Získajte dlhodobé partnerstvá
Získajte pridanú hodnotu a odmeňte študentov a učiteľov za ich riešenia.
Získajte absolventov, ktorí vedia, čo sa od nich očkáva
Umožnite mladým pracovať na svojich cieľoch v mladom veku

Mentori

Odovzdajte svoje cenné skúsenosti mladým
Podporte študentov v ich snažení
Nájdite nových nasledovníkov pre Vaše remeslo alebo zručnosť pred zánikom
Spolupracujte s učiteľmi a študentami na projektoch
Pokračujte v profesijnom živote aj po odchode na dôchodok
Mentorujte projekty spolupráce
Zverejnite svoje skúsenosti v digitálnych akadémiách

Mobirise Web Page Design Template

Naše projekty

>

Náš tím

Otázky a odpovede

Čo je zlatom učiteľov? Najväčším darom pre učiteľov je rozvíjať schopnosti ich študentov. Teachersgold je digitálna platforma pre inovatívne vzdelávanie. Na nej je možné vytvoriť si kreatívny priestor napr. digitálnu akadémiu, rôzne súťaže, projekty, zadania.

Na tejto platforme budú prebiehať interakcie medzi študentami, učiteľmi, mentormi a firmami navzájom. Z týchto interakcií budú profitovať všetky zúčastnené strany.

Máme ze cieľ, aby učitelia rozvíjali talent študentov pre firmy, a aby pre firmy priniesli priamo pridanú hodnotu, za ktorú ich odmenia. Takisto chceme prinášať profesijné vzory študentom, ktorí takto budú môcť uchopiť ciele a pracovať na svojich snoch už od mladého veku.

Študenti - Získajú možnosť otestovať, čo ich baví prostredníctvom súťaží a zadaní od firiem. Zároveň si takto vytvoria cenné kontakty do budúcnosti. Získajú aj odmenu plynúcu z úspešného riešenia zadaní a z úspešného výsledku súťaže. Zároveň si vytvoria profil, podľa ktorého budú učitelia i mentori vedieť, akým spôsobom by sa mohli ďalej rozvíjať.

Učitelia - Dostanú finančnú odmenu za odovzdanie úspešného zadania v spolupráci so študentmi. Prípadne podiel z úspešného výsledku v súťaži. Učitelia nadviažu kontakty s firmami a budú pre nich dodávať riešenia (prípadové štúdie, programy, softvér, výpočty, návrhy, skice, hotové súčiastky...) Učitelia sa stanú manažérmi vzdelávania. Budú vedieť efektívne pracovať so svojimi študentmi. Školské hodiny budú záživné pre každého.

Firmy - Budú mať šancu vychovať si odborníkov pre profesiu od mladého veku. Prezentovaním živých kariérnych vzorov pre študentov pritiahnu ich pozornosť. Stanú sa súčasťou spoločensky zodpovedného prostredia. Získajú dlhodobé partnerstvá. Dostanú tvorivé riešenia, ktoré im prinesú pridanú hodnotu, ktorú budú ochotné odmeniť. Absolventov, ktorí budú vedieť, čo sa od nich očakáva, podľa trhovo orientovanej výučby.

Mentori - Ako kariérne vzory budú priamo ovplyvňovať budúce mladé hviezdy. Podporia snaženie študentov a budú riešiť spolu napredovanie. Zapoja sa do projektov spolupráce medzi učiteľmi, študentami, firmami medzi sebou. Nájdu nasedovníkov pre svoje remeslá pred zánikom. Budú pokračovať vo svojom profesijnom živote aj po odchode na dôchodok. A budú prispievať do digitálnych akadémií.

Veľmi jednoducho. Pridaním sa do uvítacieho priestoru. Násedne kliknutím pod hlavičkou Moje priestory, vytvoriť nový priestor.

Do verejných priestorov je možné sa pridať kliknutím na vyhľadávanie a zadaním mena priestoru. Pre neverejné priestory je potrebná pozvánka od správcu priestoru.

Vytvorené sú nasledujúce projekty:

Investičná liga - zážitková forma učenia s odmenou zameraná na podporu investičného povedomia o akciách a investovaní na kapitálovom trhu. Súťžiť sa bude o najlepšie zostavené akciové portfólio, ktoré bude zodpovedať stratégií. Bude hodnotený aj postup pri stratégií. Každý obchod bude obsahovať zdôvodnenie, prečo sa nakúpila alebo predala daná akcia. Aby sme sa vyhli vplyvu náhody. (Teda pokiaľ náhoda nebude súčasťou stratégie). Najlepší získajú finančnú odmenu. Bude upresnená pred začiatkom súťaže a podľa počtu účatníkov. Možno budú aj nejakí sponzori, ktorí navýšia prípadný cenový fond. To by bolo super :) Súťaže sa môže zúčastniť KAŽDÝ POUŽÍVATEĽ platformy Teachersgold.

Nápadník - kreatívny priestor pre nápady. Podľa možnosti užitočné a neskôr realizovateľné.

Projektor - v tomto priestore sa budú realizovať nápady z nápaníka. Už konkrétne kroky.

Študentská telka TEACHERSGOLD - priestor pre vaše mediálne príspevky.

A mnoho ďalších, ktoré si vytvoríte. Počítame napríklad s prezentačnými priestormi firiem formou digitálnej akadémie, kde zverejnia materiály potrebné k profesijnému napredovaniu. Ďalej takisto rôzne umelecké pristory: hudobné videá, kreslenie, maľovanie... Športové priestory, možnosť zorganizovať si pravidelnú súťaž. Vedomostné súťaže, hackathony, ligy subjektov poznávania (matematika, fyzika, programovanie, jazyky).
Skrátka, fantázii sa medze nekladú.

Áno, užívateľské rozhranie pripomína existujúce sociálne siete.

Odmeňovanie bude prebiehať na základe vyhlásených podmienok súťaží a zadaní. Účastníci a zadávatelia sa dohodnú na spôsobe prebratia ceny. Napr. prevodom na účet. Cena sa rozdelí dohodnutým pomerom medzi študenta a učiteľa, ktorý spolupracoval pri postupe riešenia alebo trénoval na súťaž, podľa vzájomnej dohody.

Pre zdaňovanie odmien je potrebné sa riadiť príslušnou legislatívou. Zákony určujú limit, do výšky ktorého nepodliehajú odmeny zdaneniu. Uvedené infodrmácie neslúžia ako záväzné právne poradenstvo a je potrebné si naštudovať príslušné zákony.

Používanie platformy Teachersgold neobmedzuje používanie digitálnych mien. Je na dohode medzi účastníkmi a zadávateľmi, akou formou bude prebiehať odmeňovanie.

Pôvodná myšlienka projektu vznikla vo februári 2018.

Prvotným impulzom z mojej strany bolo sledovanie udalostí okolo školstva. Veľmi citlivo som vnímal príbeh

Ota Žarnaya,

ktorý upozornil na machinácie vo financovaní na svojej škole a bol za to vyhodený z práce. Ďalej som postrehol kauzu riaditeľky

ZŠ Sibírska v Prešove

(moja ZŠ), ktorá mala nútiť učiteľov k vyplácaniu desiatka na svoj účet. Ďalej vidím aj aktivity frustrovaných učiteľov, ktorí sa uchyľujú k extrémizmu, čo je veľmi neštastné riešenie problému.

Vlastná realizácia projektu odštartovala v marci 2019, keď som sa zúčastnil na školení – CAS Blockchain. Teoretický vývoj prebiehal formou diskusií a workshopov s kolegami účastnými na školení. Musím oceniť veľmi kritický prístup kolegov. Ich prístup bol väčšinou orientovaný na ziskovú stránku biznis modelu. Ja si práve myslím, že v tomto projekte existuje aj aspekt sociálnej zodpovednosti, ktorý ma veľký potenciál šíriť tento projekt ďalej.

Neváhajte a prihláste sa na

TeachersGoldPridajte sa do našej skupiny na Facebooku:

Postav školu na hlavu! Prieskum kvality v školstvePozrite si našu stránku, a keď sa vám zapáči, môžete dať like alebo zdieľať. Vďaka!

TeachersGold - učíme sa inovatívne

Môžete sa vyjadriť aj komentovaním našich blogov:

Denník SME

Denník N

Porozmýšľajte nad otázkami v prieskume, radi si prečítame vaše vstupy. Zaujíma nás to. Odozva bude rýchla.

Kontaktovať nás môžete priamo po registrácii do Teachersgoldu alebo prostredníctvom našich facebookových skupín, alebo cez linkedin a gmail.

LinkedIn

gmail:

stanislav.barej@gmail.com

maria.medvesova@gmail.com

ladislav.baca@gmail.com

Registrácia prebieha na stránke:

www.teachersgold.org

Prekliknutím cez intro stránku.

Po zaregistrovaní mejlovej adresy je každý užívateľ vyzvaný, aby potvrdil svoju identitu zaslaním odkazu na svoj facebook alebo linkedin. Musí obsahovať jeho meno. Nakoľko sa jedná aj o prácu s mladšími užívateľmi ako 18 rokov. Je to kvôli bezpečnosti.

Chceme mať na platforme kvalitný obsah bez falošných profilov a nežiadúcich osôb.

Učitelia môžu pridávať svojich študentov.

Áno, registrujte sa ako mentor a buďte inšpiráciou i radcom pre študentov. Podeľte sa s nimi o skúsenosti, ktoré ste nadobudli. Taktiež sa môžete zápájať do projektov a súťaží, ktoré to umožňujú, aktuálne napr. investičná liga.

© Copyright 2019 Teachersgold